‘Tangisan Khalifah Ketika Sakaratul Maut’ akhirnya tinggal di lahad yang sempit. Tiada menteri menemaninya, tiada kawan yang menyertainya.

‘Tangisan Khalifah Ketika Sak4ratul M4ut’ akhirnya tinggal di lahad yang sempit. Tiada menteri menemaninya, tiada kawan yang menyertainya.

Kema tian tidak memilih anak kecil atau dewasa, kaya atau miskin, hamba atau raja. Harun ar-Rasyid adalah pemerintah yang berkuasa dan mempunyai bany4k tentera.

Dia pernah mengangkat kepalanya dan berkata kepada aw4n, “Turunkanlah hujan di India atau di Cina atau sesukamu. Demi Allah, seluruh bumi yang engkau turunkan hujan diatasnya adalah wilayah kekuasaanku.”

Suatu hari, Harun ar-Rasyid pergi berburu. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan seseorang yang bernama Bahlul. Harun berkata,”Berilah aku nasihat, wahai Bahlul.” Lalu lelaki itu berkata, “Wahai Amirul Mukminin, di manak4h bapa dan abangmu sejak dari Rasulullah hingga bapamu?” Harun menjawab, “Semuanya telah m4ti.”

“Dimanakah istana mereka?” Tanya Bahlul.”Itu istana mereka,” jawab Harun. “Di mana ku bur mereka?” “Ini, disini kubur mereka,” jawab Harun. Bahlul kemudian berkata “Di situ istana mereka, disini ku bur mereka. Bukankah sekarang istana itu sedikit pun tid4k memberi manfaat bagi mereka?”

“Kamu benar. Tamb4hlah nasihatmu, Bahlul,” kata Harun. “Wahai Amirul Mukminin, engkau diberi kuasa atas perbendaharaan Kisra dan umur yang panjang. Apa yang dapat kau lakukan? Bukankah ku bur adalah perhentian terakhir bagi setiap yang hidup, kemudian engkau akan dihadapkan tentang berbagai masalah?” “Tentu,” kata Harun.
Setelah itu Harun pul4ng dan jatuh s4kit tidak lama kemudian. Setelah beberapa hari menderita, sampailah aj4l menjemputnya. Dalam detik-detik terakhirnya, dia berteriak kepada pegawainya, “Kumpulkan semua tenteraku.”

Tidak lama kemudian datanglah mereka ke hadapan Harun lengk4p dengan pedang dan perisai. Sungguh ramai sehingga tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Semuanya dibawah arahan Harun.

Melihat mereka, Harun menangis dan berkata, “Wahai Zat yang tidak pernah kehilangan kuasa, kasihanilah hambaMu yang telah kehilangan kuasa ini.”

Tangisan itu tidak berhenti sehingga aj4l mencabut nyaw4nya. Setelah mening gal, khalifah yang memiliki kekuasaan yang sangat besar ini, tinggal di la had yang sempit. Tiada menteri menem4ninya, tiada kawan yang menyertainya. Dia tid4k diku burkan bersama dengan makanan, juga tiada pembaringan disediakan baginya. H4rta dan kuasanya tidak berguna lagi,,,Allahuakhbar…

Sumber : Jati.MEDIA via newspush24.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*